XIV stacja Drogi Krzyżowej

 

Grota Grobu Pańskiego


Grota Grobu Pańskiego to ostatnia, XIV stacja Drogi Krzyżowej (poniżej stacji XII – Kalwarii). Wejścia do niej strzegą figury dwóch aniołów, a naprzeciw martwego ciała Jezusa stoi zapłakana Maria Magdalena.


Tutaj kończymy rozważanie męki Pańskiej. Pamiętajmy jednak, że śmierć nie miała ostatniego słowa, bo Chrystus zmartwychwstał! Tę prawdę wiary przypomina nam kaplica Sądu Ostatecznego, ozdobiona pięknymi kamieniami fluorescencyjnymi, które odsłaniają swoje piękno i symbolikę kaplicy dopiero po wyłączeniu oświetlenia i po zapaleniu lamp kwarcowych.


Wiemy, że podczas męki Jezusa współcierpiała z Nim Jego Matka. Maryja jest więc Matką Bolesną. „Siedem boleści Matki Bożej” – cierpień, które towarzyszyły Jej przez całe życie – ukazuje siedem płaskorzeźb umieszczonych na ścianach groty. Pierwsza z nich ilustruje tajemnicę ofiarowania Jezusa w świątyni i przepowiednię starca Symeona: „A Twoją duszę miecz przeniknie” (Łk 2, 35). Na kolejnych widzimy: ucieczkę do Egiptu, zgubienie Jezusa w Jerozolimie, spotkanie Maryi z Synem na Drodze Krzyżowej, ukrzyżowanie i śmierć Jezusa, zdjęcie Jego martwego ciała z krzyża oraz złożenie do grobu.

Płaskorzeźby są otoczone i ozdobione przepięknym zbiorem kryształów pochodzących z całego świata – prawdziwymi cudami natury stworzonej przez Boga.
1A. Klasztor
1B. Sala św. Jana Pawla II
2A. Figura Matki Bożej Ludźmierskiej
2B. Arkady

2C. Krzyż Jubileuszowy
3. Kaplica Matki Bożej Miłosierdzia
4. Recepcja
5. Sklepik (wejście do kościoła)
6. Toalety (wejście do kościoła)
7. Sala Bankietowa
8. Grota Matki Bożej
9. Grota Grobu Pańskiego (stacja XIV)
     oraz Wzgórze Kalwarii (stacja XII)
10. “Święte Schody” na Kalwarię
11. Kapliczka Podhalańska
12. Góralska Wiata i miejsca piknikowe

I-XIV  Stacje Drogi Krzyżowej

A.  Pomnik św. Rafała Kalinowskiego
B.  Pomnik św. Maksymiliana Kolbe
C.  Pomnik św. Jana Pawla II
D.  Pomnik św. Teresy od Dzieciątka Jezus z jej ojcem
E.  Figura Matki Bożej z Góry Karmel
F.  Figurka św. Bernadetty
G.  Figura Matki Bożej z Lourdes
H.  Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa
 

 

Siedem boleści

Matki Bożej

Boleść pierwsza: Proroctwo Symeona

Boleść druga: Ucieczka do Egiptu

Boleść trzecia: Zgubienie Jezusa

Boleść czwarta: Spotkanie na Drodze Krzyżowej

Boleść piąta: Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Boleść szósta: Zdjęcie z krzyża

Boleść siódma: Złożenie do grobu