Kronika


Pielgrzymka do Santktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus

4 listopada 2023 r., z okazji przypadającej w tym roku 150. rocznicy urodzin św. Teresy z Lisieux, odbyła się pielgrzymka do jej Narodowego Sanktuarium w Darien, Illinois. Wzięło w niej udział pięciu karmelitów bosych ze wspólnoty w Munster i szesnastu wiernych świeckich. Pielgrzymi dotarli na miejsce około godz. 10:00 AM. Po muzeum oprowadził ich przewodnik, obejrzeli krótki film o życiu św. Teresy. Następnie została odprawiona Msza Święta, a po niej nabożeństwo Drogi Krzyżowej w ogrodzie. W programie nie zabrakło przerwy na kawę, pączki i zakupy w sklepie z pamiątkami. Była także modlitwa różańcowa  więcej...


Rekonsekracja Kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia

W Uroczystość Chrystusa Króla, 22 listopada 2020 r. ordynariusz diecezji Gary, bp. Robert McClory dokonał rekonsekracji kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia.

Dzięki wsparciu dobroczyńców zostały wykonane następujące główne prace remontowe: zmiana posadzki, zamontowanie nowego białego marmurowego ołtarza ofiarnego i ambony, odnowienie ławek. Oprócz tego został zbudowany nowy ołtarz ścienny, na który umieściliśmy odnowiony obraz Matki Bożej, wykonane w Hiszpanii (pracownia Artemartinez z Guadalajary) figury św. Teresy od Jezusa oraz św. Jana od Krzyża oraz nowe obrazy (autorstwa Nadiya Savka) przestawiające Jezusa Miłosiernego (kopia obrazu z Wilna) i św. Rafała Kalinowskiego.   więcej...


Nowy obraz św. Rafała Kalinowskiego

w karmelitańskim Sanktuarium w Munster, IN (USA)

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Ostrobramskiej (Miłosierdzia) znajduje się w dawnym karmelitańskim klasztorze w Wilnie (dziś Litwa). Ponieważ wielu polskich karmelitów, którzy fundowali nasz klasztor na ziemi amerykańskiej wcześniej mieszkało w Wilnie, dlatego pragnęli także tu zaszczepić miłość i kult do tego wizerunki Matki Bożej. Z okazji 70 jubileuszu istnienia klasztoru postanowiliśmy wykonać generalny remont kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia (zdjęcie A). Z tego powodu powstał także nowy obraz św. Rafała Kalinowskiego (zdjęcie B), specjalne dla tego miejsca namalowany przez artystkę z Chicago Nadiya Savka (zdjęcie D).   więcej...


Jubileusz 70-lecia istnienia naszego klasztoru

Grupa polskich karmelitów bosych, którzy po zawieruchach II Wojny Światowej znaleźli się w USA, postanowiła utworzyć nowy klasztor. Dokładnie 29 grudnia 1949 roku, po otrzymaniu od biskupa Johna Francisa Noll’a zgody na otwarcie prywatnej kaplicy (zaczątek przyszłego klasztoru), odprawili pierwszą mszę świętą w zakupionym na ten cel domu w Hammond. Niedługo potem, 17 stycznia 1950 r. otrzymaliśmy od Stolicy Apostolskiej dekret zatwierdzający fundację polskiego klasztoru Karmelitów Bosych. W 1952 roku klasztor został ostatecznie przeniesiony do Munster.   więcej...


List gratulacyjny od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, z okazji obchodów 70-lecia kanonicznego ustanowienia klasztoru Ojców Karmelitów w Munster.

Czcigodny Ojcze Kustoszu wraz z całą Wspólnotą Ojców Karmelitów Bosych! Drodzy Rodacy! Panie i Panowie! Z okazji obchodów 70-lecia kanonicznego ustanowienia klasztoru Ojców Karmelitów w Munster składam najserdeczniejsze gratulacje, pozdrowienia i życzenia zarówno Wielebnym Gospodarzom tego wyjątkowego miejsca, jak i skupionej wokół niego wspólnocie wiernych, dobroczyńców i pielgrzymów. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy tutejsze Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej uczynili ważnym ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego amerykańskiej Polonii.   więcej...


Koronacja łaskami słynącej Figury Matki Bożej Ludźmierskiej

w Munster, IN

W 2016 roku przypadała 25 rocznica poświęcenia przez Jana Pawła II znajdującej się w kościele kopi Figury Matki Bożej Ludźmierskiej. Gdy 14 sierpnia 1991 roku w Wadowicach święty papież przeznaczał ją do kultu w naszym sanktuarium, powiedział: „Niech Królowa Podhala będzie dla was w Ameryce tą samą Królową, jaką jest w Polsce”. Na przestrzeni tych lat Matka Boże Ludźmierska, poprzez udzielane łaski i wstawiennictwo dała wyraz swojej macierzyńskiej opieki nie tylko wobec Podhalan, ale także wobec lokalnej społeczności Chicago i okolic. Jako wyraz naszej wdzięczności postanowiliśmy poprzez koronację Jej „łaskami słynącej figury” wyrazić Maryi naszą wdzięczność i na nowo zwierzyć Jej wszystkich wiernych, tak licznie nawiedzających to sanktuarium.   więcej...  


Konsekracja Kościoła

Mimo, że kościół przy naszym klasztorze powstał wiele lat temu, nie był wcześniej formalnie konsekrowany, dlatego rozpoczęty na wiosnę 2015 r. generalny remont stanowił dla nas doskonałą okazję, aby to dopełnić. Po jego ukończeniu, dnia 12 listopada 2015 r. podczas uroczystej mszy św. Bp. Donald Hying, ordynariusz diecezji Gary konsekrował naszą świątynię.

W uroczystości, oprócz licznie zgromadzonych wiernych, gości z Polski oraz całej naszej wspólnoty karmelitańskiej wziął także udział Przełożony Prowincjalny, o. Tadeusz Florek OCD. Prowincjał przywiózł z Rzymu relikwie św. Jana Pawła II, które zostały umieszczone w nowym marmurowym ołtarzu.   więcej...


Kapsuła Czasu - The Time Capsule

1 maja 1977 roku - drugą imprezą o patriotycznym wydźwięku – było zakopanie w naszym parku przed Golgotą u stóp „świętych schodów” szkatuły przez Kongres Polonii Amerykańskiej, wydział na Stan Indiana. W zakopanej szkatule – którą będzie można otworzyć za lat 50 tj. na obchód 2050 lecia istnienia Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. złożono opis obchodu 200 lecia przez wspomniany Kongres w stanie Indiana – księgę pamiątkową wydaną z tej okazji, fotografie – dokumenty itd. itp.    więcej...


Kamień z Tatr

18 lutego 1977 roku, wieczorem w Sali klasztornej nastąpiło spotkanie delegacji Związku Podhalan w Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn. z delegacją klasztoru.

Związek Podhalan przez obecna Delegację zwrócił się do klasztoru z wnioskiem o wmurowanie tego kamienia w groty polskiego karmelitańskiego sanktuarium maryjnego w Munster, Indiana gdzie znajdują się już urny z ziemia z różnych stron Polski. (…)

więcej...