św. Rafał Kalinowski


Święty Rafał Kalinowski (1835–1907) jest ojcem duchowym Zakonu Karmelitów Bosych w Polsce, jego odnowicielem po okresie wojen i kasat. Zasłynął jako doświadczony spowiednik, kierownik duchowy i przełożony, który nie tyle słowem, ile przykładem swojej wierności i heroicznej miłości bliźniego prowadził innych do Chrystusa.


Pomnik odsłonięto w 2007 roku w 100-lecie śmierci tego wybitnego Polaka i karmelity bosego. Został nazwany Golgotą Wschodu, ponieważ upamiętnia także ofiary zbrodni katyńskiej (1940), dokonanej na polskich oficerach i przedstawicielach inteligencji przez władze komunistycznej Rosji, oraz tragiczny los setek tysięcy Polaków, którzy oddali życie za Boga i Ojczyznę na Wschodzie. 


Święty Rafał jest ich patronem nie tylko ze względu na to, że walcząc o niepodległość Polski, sam doświadczył trudów karnego zesłania na Syberię, lecz również dlatego, że potem jako kapłan i spowiednik potrafił cierpienie i krzyż przemieniać w wiarę i miłość, stając się sługą pojednania ludzi z Bogiem w sakramencie spowiedzi oraz pojednania między zwaśnionymi narodami.


U stóp św. Rafała umieszczono orła – symbol z godła Polski, a w małej urnie szklanej znajduje się ziemia przywieziona z Katynia.

Święty Rafał Kalinowski, który przed wstąpieniem do zakonu był inżynierem wojskowym oraz nauczycielem i wychowawcą, jest też patronem polskiej szkoły działającej przy tutejszym klasztorze.


Kalinowski w walce o niepodległość Polski
Kalinowski - karne zesłanie na Syberię
Kalinowski - kapłan i spowiednik
Kalinowski - ojciec duchowy Zakonu Karmelitów Bosych w Polsce


1A. Klasztor
1B. Sala św. Jana Pawla II
2A. Figura Matki Bożej Ludźmierskiej
2B. Arkady

2C. Krzyż Jubileuszowy
3. Kaplica Matki Bożej Miłosierdzia
4. Recepcja
5. Sklepik (wejście do kościoła)
6. Toalety (wejście do kościoła)
7. Sala Bankietowa
8. Grota Matki Bożej
9. Grota Grobu Pańskiego (stacja XIV)
     oraz Wzgórze Kalwarii (stacja XII)
10. “Święte Schody” na Kalwarię
11. Kapliczka Podhalańska
12. Góralska Wiata i miejsca piknikowe

I-XIV  Stacje Drogi Krzyżowej

A.  Pomnik św. Rafała Kalinowskiego
B.  Pomnik św. Maksymiliana Kolbe
C.  Pomnik św. Jana Pawla II
D.  Pomnik św. Teresy od Dzieciątka Jezus z jej ojcem
E.  Figura Matki Bożej z Góry Karmel
F.  Figurka św. Bernadetty
G.  Figura Matki Bożej z Lourdes
H.  Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa