Zamów Msze świętą


Informujemy o możliwości zamawiania

następujących intencji Mszy Świętych odprawianych w naszym kościele:


Msze święte indywidualne


Msze święte gregoriańskie

 • 30 Mszy świętych odprawianych przez każdy kolejny dzień przez 30 dni.
 •  ofiarowane za zmarłych.
 • odprawiane od pierwszego dnia kolejnego miesiąca w jednym z naszych kościołów w Polsce lub na misjach.


Msze święte wieczyste

 • odprawiane za żyjących lub zmarłych.
 • za wszystkich wpisanych do księgi Mszy św. wieczystych w każdy czwartek jest odprawiana Msza św. przez cały rok aż do końca istnienia klasztoru.

Msze święte można zamówić tylko osobiście lub listownie - drogą pocztową.
– NIE można telefonicznie, faxem, sms czy emailem

Przy zamawianiu Mszy św. można użyć poniższy formularz:

Formularz zamówienia Mszy Świętej, Mszy Gregoriańskiej lub Mszy Wieczystej


W liście należy podać:

 • Intencję Mszy św: np. za zmarłych, dziękczynna, z prośbą zdrowie, Boże błogosławieństwo, itp.
 • Rodzaj Mszy św: Regularna, Gregorańska czy Wieczysta.

 • Ilość Mszy świętych.

 • Złożoną na ten cel ofiarę (tylko czekiem lub “money order”).

 

 

 

Ofiara na msze święte:

 • Msze święte regularne:

     $15 

 • Msze święte Gregoriańskie:  $400

 • Msze święte Wieczyste:

     $20

     - za wpisanie jednej osoby

     $40

    - za wpisanie całej rodziny

 

 

 

Ofiary Fundacyjne:

Wszystkich którzy pragną zostać FUNDATORAMI naszego kościoła, grot lub klasztoru zapewniamy o naszej codziennej modlitwie i jako wyraz pamięci i wdzięczności umieszczamy podane nazwiska na specjalnych tablicach fundatorów.


OFIARY FUNDACYJNE:
$200plakietka Brązowa
$500plakietka Srebrna
$1000plakietka Złota